Reklamace

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího CosmeticPoint.cz, společnost GrandLevtex s.r., IČ 08135541, DIČ CZ08135541, se sídlem T.G.Masaryka 1068, Horoměřice 25262, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 313561 (dále jen „prodávající) a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od CosmeticPoint.cz.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Prodavajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem

Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit ?

 • jste o vadě před převzetím věci věděli;
 • jste vadu sami způsobili

Jak zboží reklamovat?

 1. V případě, že se rozhodnete zboží reklamovat, zašlete jej na adresu GrandLeVtex s.r.o. T.G. Masaryka 1068, Horoměřice 25262 s vyplněným reklamačním formulářem, který naleznete Reklamacni_formular_cosmeticpoint.
 2. O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení nebo zamítnutí, vás budeme písemně informovat e-mailem 
 3. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady obvykle netrvají déle než 30 dnů. V opačném případě jste oprávnění odstoupit od kupní smlouvy
 4. V případě vady zboží se společně můžeme domluvit na kompenzaci ve formě poukázky.
 5. Dále jste oprávněni požadovat odstranění vady prostřednictvím náhradního dodání nebo opravy.
 6. Pokud by takové odstranění vady bylo pro nás nemožné nebo nepřiměřené, jste oprávněni požadovat slevu z kupní ceny. V takovém případě si zboží ponecháte a my Vám vrátíme část kupní ceny.
 7. Pokud jde zároveň o významnou vadu, můžete i odstoupit od kupní smlouvy. V takovém případě nám zboží zašlete zpět a my Vám uhradíme celou zaplacenou kupní cenu.

UPOZORŇUJEME

 • že přecitlivělost nebo alergická reakce na dodanou kosmetiku nelze považovat za vadu samotného zboží
 • jsme zodpovědní za vady, které se vyskytly ve zboží během dodání
 • nejsme však zodpovědní za žádné nové vady, zejména pokud byly způsobeny nesprávným použitím
 • v případě zboží s datem expirace jsme také zodpovědní za to, že zboží bude během tohoto období vhodné k použití  

KONTAKTY

Veškeré dotazy ohledně reklamace Vám rádi zodpovíme, pokud nás kontaktujete na e-mailu info@cosmeticpoint.cz 

Záznamy nebyly nalezeny...